27.8.2021

 

Oppia ja onnistumisia -
hyvän mielen eväitä

Rehtori Kirsti Turunen

Tervetuloa tutustumaan Kuopion kansalaisopistoon. Uusi julkaisumme, Yhdessä-lehti on aivan uudenlainen opinto-opas. Tällä julkaisulla haluamme avata toimintaamme perinteistä luettelomaista katalogia laajemmin: voiko merkityksellistä elämää etsiä opiskellessa, mitä on positiivinen pedagogiikka tai ekososiaalinen sivistys? Yhdessä-lehti kuvastaa arvojamme, jotka pohjautuvat vapaaseen sivistystyöhön.

Kestävään sivistykseen kuuluu näkemys, jossa me kaikki olemme osa samaa systeemiä ja kytköksissä toisiimme aivan arkisten valintojen kautta. Opistona haluamme edistää kulttuuria, joka lisää elämänvoimaa tuovia asioita, positiivisesti ja dialogisesti erilaisten ihmisten kesken.  

 

Yhdessä-lehti 2021-2022

 

Lehdessä pääset myös tutustumaan opettajiimme ja eri aineiden opiskeluun sekä pedagogisiin lähtökohtiimme syvällisemmin. Toki ihan kaikkia (yli 300 opettajaa) emme tähän julkaisuun saaneet mahtumaan, mutta jatkamme esittelyjä Some-kanavissamme. Tarkempaan opinto-ohjelmaan voit tutustua kotisivullamme. Kotisivuilla on myös linkki tämän kauden uutuuksiin ja mielenkiintoisiinkurssipoimintoihin.

Lukuvuonna 2021–22 Kuopion kansalaisopiston teemana on korostaa onnistumisen hetkiä oppimisessa ja erityisesti sen tuottamaa hyvää mieltä. Oppimisen ilo syntyy myönteisessä ilmapiirissä, aidot kohtaamiset ja vuorovaikutus opettajan ja opiskelijoiden kesken antavat hyvää mieltä kaikille.  

Turvallisessa oppimisilmapiirissä on hyvä opetella myös itsensä arvostamista onnistumisten ja epäonnistumisten kautta. Jokainen meistä tekee myös virheitä, se ei ole niin vaarallista, eikä aina tarvitse olla niin kovin ketterä oppijakaan, hitaasti hyvä tulee! Tänä päivänä yhteiskunnassa arvostetaan kovasti mm. tuottavuutta, mutta onko tehostamisen optimointi yms. inhimillistä? Maailmasta pitäisi tehdä parempi, eikä vain tehokkaampi paikka.  

Ekososiaaliseen sivistykseen liittyy laaja-alainen hyvinvointikäsitys, jossa yhdistyvät ekologinen ja sosiaalinen näkökulma. Ekologisuus onkin käsitteenä jo yleisesti tutumpi, mutta erityisesti sosiaalinen kestävyys kuuluu opistomaailman peruslähtökohtiin. Lyhyesti määriteltynä sosiaalinen kestävyys on sitä, että kannamme vastuuta toinen toisistamme ja yhteisestä tulevaisuudestamme. Kaikkien osallisuus ja eriarvoistumisen ehkäisy on osa sosiaalista kestävyyttä. Elämä itsessään on arvokas silloinkin, kun se on täynnä keskeneräisyyttä ja ahdistusta. Yhdessä oppiminen, itsensä toteuttaminen ja kokemus toisten arvostuksesta tuovat hyvää mieltä meille kaikille.

Osaamisperusteisuus  

Kansalaisopistoissa suorittaminen ei ole pääasia, mutta halutessasi voit syksystä 2021 lähtien rekisteröidä opintosi kansalliseen opintosuoritusten Koski-tietokantaan. Opintosuoritusten rekisteröinti tukee elinikäistä oppimista, kaikki kirjatut opinnot voidaan tarvittaessa tunnustaa formaalissa koulutuksessa tai työpaikalla. Kuopion kansalaisopistossa mahdollisuutta suoritusten kirjaamiseen tarjotaan aluksi muutamilla kielikursseilla.


Yhdessä-lehti, Oppia ja onnistumisia


Kestävä elintapa – valoisa tulevaisuus!

Syksyn alkuun kuuluu usein lukujärjestysten tekeminen talvikaudeksi. Jos rakentaisit nyt unelmiesi lukujärjestyksen itsellesi, niin mitä se sisältäisi? Nuori tulevaisuustutkija Perttu Pölönen listaa tulevaisuuden lukujärjestykseen mm. seuraavia asioita: uteliaisuus, myötätunto, intohimo, luovuus, hyvinvointi ja itsetuntemus … aika upeita oppimisen aiheita! Toivottavasti me opistolla pystymme tarjoamaan sinulle sisältöjä oman elämäsi lukujärjestykseen!

Löytyisikö opinto-ohjelmastamme joku kurssi, joka toisi elämääsi hyvän mielen eväitä? Tule rohkeasti mukaan, meillä oppii kaikki.
Kaikki kurssit ja ilmoittautumisen löydät tästä linkistä
 
Teksti: Kirsti Turunen, Kuopion kansalaisopiston rehtori 


Aineisto on julkaistu Yhdessä-lehdessä syksyllä 2021