10.11.2017

Pysytään pystyssä - tule mukaan kaatumisen ehkäisy -kampanjaan 21.11.2017

Talvikelit ja niiden mukana liukkaus ovat saapuneet, myös riski kaatumisiin lisääntyy. Tiesitkö, että yhden lonkkamurtuman hoito leikkauksineen maksaa 15 000 – 20 000 euroa, puhumattakaan siitä aiheutuvista inhimillisistä kärsimyksistä ja riskistä toimintakyvyn lopulliseen heikentymiseen.

Kuopion kaupunki yhteistyökumppaneineen jatkaa viime syksynä suosion saanutta Kaatumisten ehkäisy kampanjaa työikäisille ja ikääntyneille loka – marraskuussa 2017. Kampanjassa järjestetään mm. kaksi teemapäivää kaupunginkirjastolla. Lokakuun teemapäivä onnistui mainiosti, kirjaston luentosali täyttyi aiheesta kiinnostuneista kuulemaan eri alojen asiantuntijaluentoja. Niissä pureuduttiin monipuolisesti kaatumisten ehkäisyyn, muun muassa liikunnan ja ravinnon keinoin, sekä saatiin tietoa lääkityksen vaikutuksista kaatumisriskiin.

Väestötasolla liikunta on todettu tehokkaimmaksi ehkäisykeinoksi kaatumisiin. Lihasvoiman lisääminen ja ylläpito on siis erittäin tärkeää, sillä se on yhteydessä tasapainoon. Riittävästä liikunnasta tulee huolehtia myös siksi, että tuki- ja liikuntaelimistöstä löytyy tarvittaessa joustoa tasapainon korjaamiseen. Monipuolisesti liikkuen nämä osa-alueet pysyvät kunnossa, eli haukataan palasia liikuntapiirakan kaikilta osa-alueilta viikoittain!

Oikea lääkitys ja ajantasainen lääkelista ovat hyvinvoinnin ja pystyssä pysymisen kulmakiviä. Lääkelistan voi tarkistuttaa tarvittaessa ammattilaisilta. On hyvä kääntyä ammattilaisen puoleen myös jos ilmenee esim. huimausta ja epäilee sen liittyvän lääkkeisiin.

Ikääntyessä olisi tärkeää kiinnittää huomio ravinnon laatuun, kun energian tarve laskee. Riittävästä proteiinin saannista on huolehdittava, sillä se vaikuttaa lihasmassan ylläpitoon ja lihaskasvuun. Säännöllinen ateriarytmi takaa hyvän jaksamisen koko päivän ajaksi, väsyminen taas altistaa kaatumisille. Laihduttamista yli 65-vuotiaille ei suositella, sen sijaan huomiota kannattaa kiinnittää ravinnon laatuun.    

Kaikille avoin ja maksuton kampanjan toinen teemapäivä järjestetään ti 21.11.2017 klo 10.00-15.00 Kuopion kaupunginkirjastolla. Silloin asiantuntijaluennoilla käsitellään kaatumisten ehkäisyä geriatrisen fysioterapian sekä hyvän unen ja vireystilan vinkkeleistä.  Päivän aikana saadaan vinkkejä kotiympäristön turvallisuuden parantamiseen, ja asiantuntijan avulla jokainen voi käydä läpi kotiympäristönsä turvallisuuden tarkistuslistan. Mukana on myös kaupungin kunnossapitoyksikön edustaja kertomassa, miten he osallistuvat kaatumisten ehkäisyyn. Saamme vastauksia siihen, mikä on työikäisten ja ikääntyneiden kaatumisten tilanne kaupungille tulleiden kaatumisista johtuvien korvaushakemusten näkökulmasta, ja miten Kuopion kaupungin katujen kunnossapito on pärjännyt valtakunnallisessa kaupunkivertailussa.  

Luentojen lisäksi kirjaston aulassa on jaossa monipuolisesti esitteitä ja oppaita omaehtoisen kaatumisten ehkäisyn tueksi. Yrittäjäyhteistyökumppaneillamme on aulassa laaja valikoima erilaisten liukastumisesteiden, nastakenkien ja pienapuvälineiden esittelyä ja myyntiä, hyvinvointipalveluiden esittelyä, muun muassa Oivauni, uniklinikan palvelut.

Oletko muuten kuullut ilmaisesta liukkausvaroituspalvelusta? Tule tutustumaan siihen, kirjastolla kampanjaväki auttaa tarvittaessa palvelun lisäämisessä puhelimeesi. Kaikki keinot kannattaa ottaa käyttöön kaatumisten ehkäisyssä.

Luennoille osallistujille jaetaan kahviliput kirjastokahvilaan. Tervetuloa kirjastolle 21.11.2017!

Kaatumisten ehkäisy -kampanjan työryhmän puolesta kansalaisopiston liikunnan opettaja Sari Saarelainen ja verkostokoordinaattori Paula Smolander Vanhusten hoivapalvelun tukipalveluista.

2.11.2017

Työskentelyä kansainvälisessä pienryhmässä

Terveiset Erasmus+ hankkeen rahoittamalta opintomatkalta! Pitkän etsinnän ja selvittelyn jälkeen koulutuskohteeksi valikoitui laadukkaalta vaikuttanut toteuttajataho Europass Teacher Academy. Se on yksi laajimmista Erasmus+ koulutuksia toteuttavista tahoista. Europass Teacher Academy tarjoaa kymmenittäin erilaisia kursseja pitkin vuotta. Pääteemoina kursseilla on oppilaitoshenkilökunnalle suunnatut kielet, ICT ja taide sekä johdolle suunnatut omat kurssinsa. Kurssikeskuksella on toimipisteitä ympäri Eurooppaa.

Koulutuksemme teemana oli Social Media in the Classroom, ja se oli kestoltaan yhteensä 30 tuntia. Kouluttajana toimi italialainen digiopetuksen aikuiskouluttaja Barbieri. Pienryhmässämme oli opettajia lisäkseni Puolasta, Hollannista, Virosta ja Saksasta yhteensä 9 hlöä. Yhtenä päivänä ryhmämme mukana oli myös egyptiläinen opettajaharjoittelija, joka seurasi opetusta ja osallistui työskentelyymme. Työskentelimme päivittäin ryhmätöitä tehden, keskustellen ja harjoitellen eri työkalujen käyttöä. Koska osa ohjelmista oli jo ennestään osallistujille tuttuja, pääsimme suoraan keskittymään soveltavaan käyttöön.


Koulutus toteutettiin Europassin Firenzen kurssikeskuksen tiloissa, joka sijaitsi – paikallisen mittapuun mukaan - uudessa 1900-luvun alussa rakennetussa palatsissa vanhassa kaupungissa. Suuri osa vanhan kaupungin rakennuksista on keskiajalta.

Eri digityökalujen harjoittelun lisäksi oli hienoa päästä keskustelemaan eri maiden käytännöistä digiopetuksen suhteen. Sanomattakin on selvää, että käytännöt vaihtelivat suuresti työvälineiden, ohjelmien ja tietoturvaan liittyvien käytäntöjen kanssa. Hollannin kouluissa vaikutti olevan suomalaisten tapaan rohkeaa tarttumista digitaalisuuteen kokeilukulttuurin periaatteen mukaisesti. Varsovan lukiossa ei oltu siirrytty vielä lainkaan hyödyntämään sähköisiä lomakkeita esimerkiksi opiskelijakyselyissä. Saksan peruskouluissa tai lukioissa taas ei ollut lupaa käyttää minkäänlaisia oppimisalustoja opetuksessa. Perusteluna tälle on se, että koulut eivät voi opetuksen kautta pakottaa opiskelijoita ottamaan Facebookia tms. käyttöönsä. Säädöksien tiukkuus vaihteli hieman Saksan eri osavaltioiden mukaan.

Lopuksi lupasin antaa tässä blogikirjoituksessa vastauksen Facebookiin laittamaani arvoitukseen. Alla näet arvoituskuvan ja sen jälkeen oikeat vastaukset. Kuinka monta paria löysit oikein?Erasmus+ Teacher Training Course: Social Media and Web Solutions in the Classroom (esittelyvideo YouTubessa)Kaupunkikuvaa Firenzestä:


Teksti ja kuvat: koulutussuunnittelija Jonna Jäntti


1.11.2017

Opiskelu kannattaa aina

Kansalaisopisto tarjoaa hyvän lähtökohdan laadukkaaseen, käytännönläheiseen, omakohtaiseen ja vapaamuotoiseen opiskeluun. Itsensä kehittäminen on jatkuvaa elämän taitojen hiomista, niin opiskelijoille kuin opettajillekin. Kansalaisopiston tuntiopettaja Heikki Remes kannustaa kansalaisopistolaisia, niin opiskelijoita kuin opettajiakin, hyödyntämään opiston tarjoamia mahdollisuuksia monipuolisesti.

Itse hän kertoo saaneensa lisäpotkua Erasmus+ mobility -opintomatkaltaan Saksaan. Matkaraportissaan (Erasmus+ mobility - adult education for teachers) Heikki toteaa ”I warmly recommend and encourage Erasmus+ mobility program to other persons. It opens your eyes to other practicies and strengthens your self-confidence".

Tutustu Heikin ”matkapäiväkirjaan” Makumatka – saksalaiset viinit suomalaisessa ruokapöydässä. Kirja kiteyttää matkalta saatua tietoutta saksalaisten viineistä sekä niiden taustoista, sekä yhdistelee viinejä suomalaisen lähiruoan kanssa. Viinikirja elää ajassa ja nostaa viinitietouden, nautinnollisuuden, luonnonmukaisuuden, osaamisen ja yhteisöllisyyden esille.


Kansalaisopistolaisille kirja on ostettavissa Puistokartanon kahviosta.

Hinta 20 €

Laita kirjan hinta kirjekuoreen ja pudota se kansalaisopiston Puistokartanon asiakaspalvelupisteen takana olevaan Heikki Remeksen riippukansioon.


Heikki Remes, wineman, says that he found the end of the rainbow while walking in the vineyards!

Suomeni laulut - musiikkiviikko kiertää ympäri Kuopiota

Kuopion kansalaisopisto viettää viikolla 45 Suomeni laulut – musiikkiviikkoa. Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa yhteen esiintymisiä sekä avoimia harjoituksia Kuopiossa, Karttulassa ja Maaningalla. Suomeni laulut –musiikkiviikon tarkoituksena on rohkaista kaikkia laulamaan ja soittamaan sekä osallistumaan itse musiikin tekemiseen ja sen kuuntelemiseen. Viikon järjestämiseen osallistuu kahdeksan Kuopion kansalaisopiston opettajaa oppilaineen. 


Maaningalla viikon aikana pääsee osallistumaan tiistaina Lauluyhtye Aavan avoimiin harjoituksiin klo 18.50 alkaen Maaninkajärven koulun auditoriossa. Perjantaina 10.11. lauletaan Hollituvalla Karaokeillassa klo 19.30 alkaen. Karaokeillan esilaulajina toimivat Käärmelahden karaokelaulajat.

Kuopiossa musiikkiviikko kuuluu Kuopion kansalaisopiston tiloissa Puistokartanolla, jossa kuullaan konsertteja ja esiintymisiä tiistaista torstaihin. Luvassa on kuorolaulua, karaokea, yhteislauluja sekä viulun soittoa. Tiistaina kuullaan suomalaisia laulaja 100 vuoden ajalta musiikkiluokassa, kun Sekakuoro Veljsiskot laulaa yli 40 hengen voimin klo 18.15 alkaen. Keskiviikkona musiikkiluokassa pääsee seuraamaan Retrotyttöjen avoimia lauluharjoituksia klo 15.30 alkaen. Illalla Cafe Puistokartanon edustalla pääsee kuulemaan pienen kahvikonsertin klo 19-19.15 Viihdekuoro Sawo Ensemblen laulamana. Torstaina Toivelaulajat laulattavat tuttuja laulaja musiikkiluokassa klo 14-15, jonka jälkeen kahvilan edessä musisoivat Viuhuvat viulut. Klo 18-21 on mahdollisuus seurata Karaokeiltaa musiikkiluokassa, jossa esiintyvät Karaokekonkarit ja Iltakaraokelaulajat.

Karttulassa to 9.11. kajahtavat Asukastuvalla Torstai-illan laulajaiset klo 18 alkaen. Mukana laulamassa ovat yksinlaulajia ja Iltatuulen laulajat. Lauantaina musiikkiviikko huipentuu Iskelmäseniorien lauantaitansseihin Airakselan seurantalolla klo 19 alkaen, jossa mukana on 60 hengen orkesteri ja lauluporukka Maaningalta, Lapinlahdelta ja Kuopiosta. Ilta alkaa vanhan ajan iltamilla, jossa luvassa on musiikkia, visailuja, runoja ja savolaesta stand uppia, jota on kutsuttu savossa savolaeseks sananrieskaks jo satoja vuosia.

Suomeni laulut - musiikkiviikolla laulamme ja soitamme yhdessä. Ottakaamme siitä ilo irti!

Petra Lisitsin-Mantere, Kuopion kansalaisopiston johtava musiikinopettaja