24.8.2017

Osallisuus – Osallistuva kuntalainen -koulutukset Kuopion kansalaisopistolla

Mitä ihmettä osallisuus on?

Osallisuus on monitasoinen ja monisyinen tuntemisen, kuulumisen ja tekemisen kokonaisuus. Keskeistä osallisuudesta on luottamus, sitoutuminen ja kuulluksi tuleminen. (Särkelä-Kukko 2014).

Hieman esipuheeksi kuvaan taustaa osallisuudesta Kuopiossa. Kuopiossa on osallisuuden kehittämistä tehty jo melko pitkään. Kuopion kaupungin kansalaisaktivoinnin yksikön toimesta kaupungin johdolle ja virkamiehille tehtiin osallisuuskysely vuonna 2011 ja vastaava tehtiin kuntalaisille vuonna 2013. Näkemykset ja näkökulmat osallisuudesta tai miten se näkyvät poikkesivat toisistaan. Osallisuusprosessi eteni vuonna 2014.  Kuopion kaupungin henkilöstöstä koottiin osallisuusverkostoa eri yksiköitä ja palvelualueilta. Osallisuusverkostolle ja kaikille Kuopion kaupungin henkilökuntaan kuuluville on tarjottu mahdollisuutta osallistua Kansalaisaktivoinnin yksikön tuottamaan henkilöstökoulutukseen. Henkilökunnan ja myös uusien Pitäjäraatien koulutukset jatkuvat myös tulevaisuudessa Kuopion kaupungilla.

Mutta entä kuntalaisten koulutukset osallisuuteen?

Kuopion kaupungin toimesta kuopiolaisille kuntalaisille kohdennettuja koulutuksia on tulossa nyt ensimmäistä kertaa tarjolle syksyllä 2017 Kuopion kansalaisopiston toimesta. Tuotimme jo erästä koulutuskokonaisuutta aiemmin Juankoskelle Juankosken kaupungin tilaamana koulutuksena heidän valmistautuessaan kuntaliitokseen vuodelle 2017. Koulutusta oli kuntalaisille keväällä ja syksyllä 2014. Koulutuksesta jäi positiivinen kaiku.

Juankoskella koulutus oli kohdennettu kuntalaisille ja kylä- ym. toimijoille sekä yhdistyksille. Koulutuksen tarkoitus oli lisätä kuntalaisten osaamista paikalliseen vaikuttamiseen liittyen, avata käsitteistöä lähidemokratiaan liittyen, tukea maaseutuohjelman laadintaa Juankoskella. Kurssilla tutustuttiin myös sähköisiin vaikuttamismahdollisuuksiin. Myös sosiaalisen median hyödyntämisen mahdollisuuksia yhdistysten tukena avattiin. Koulutus mahdollisti valmiuksia perustaa Juankosken kylien kattojärjestö. Lisäksi Juankoskella oli omat kylätilaisuudet, jotka sovittiin kylien kanssa erikseen. Koulutuksen taustalla Juankoskella olivat mukana Juankosken kaupunki, Sydän Savon maaseutupalvelut, Kuopion kansalaisopisto sekä yhdistysten ja opiston yhteinen TAHTO-tiimi Juankoski.

Kuopiossa liitoskuntien alueella starttaa syyskuussa 19.9.2017 uusi koulutuskokonaisuus - Osallistuva kuntalainen. Kyseessä on kuntalaisille kohdennettu koulutus, jossa tuodaan esille kuntalaisen mahdollisuudet osallistua, vaikuttaa ja saada aikaan muutosta liitoskuntien alueella. Koulutuksen tueksi tulee Kuopion kansalaisopiston käyttämälle Peda.net-oppimisalustalle tietoa koulutusteemaan liittyen. Myös luennoitsijoiden luentokoosteet sekä tilaisuuksissa kirjatut ideat ja keskustelut viedään sinne saataville.

Osallistuva kuntalainen koulutus on kaikille kuntalaisille kohdennettua koulutusta, jonka tarkoitus on lisätä tietoutta osallistumismahdollisuudesta vaikuttaa kuntalaisena mm. Kuopion kaupungin päätöksentekoon. Koulutus toteutetaan yhdistettynä verkkoluentona sekä paikallisina etäryhminä Kuopion kuntaliitosalueilla (Juankoski, Karttula, Maaninka, Nilsiä, Riistavesi ja Vehmersalmi). Kotoa käsin osallistuminen on myös mahdollista. Jokaisessa koulutuspäivässä on teeman alustaja/alustajia, joiden antaman tiedon kautta jatketaan etäryhmässä työpajatyöskentelyä yhteisten ohjeiden kautta. Etäryhmissä työskentelyä ohjaa fasilitaattori.

Koulutuspäivät ovat:
ti 19.9.2017 klo 18-20.30 teemalla "Mitä osallisuus on?"
Ensimmäinen tilaisuus pidetään Kuopiossa Kuopion kansalaisopiston tiloissa Puistokartanon Opistosalissa, josta koulutus voidaan välittää etänä samanaikaisesti liitosalueille tai kotiin. Liitosalueiden etäryhmissä mukana fasilitaattoreita. Keskustelujen ideat ja tuotokset kirjataan ylös alueellisen kehittämisen tueksi.
Kolmessa seuraavassa koulutuspäivässä tilaisuuden alustaja/alustajat ovat nettiyhteyden päässä ja verkon kautta saadaan yhteinen alustus teemasta. Luento voidaan välittää etänä samanaikaisesti liitosalueille tai kotiin. Liitosalueilla fasilitaattori mukana alustuksen teeman jälkeisessä pohdinnassa ja jälleen keskustelujen ideat ja tuotokset kirjataan ylös alueellisen kehittämisen tueksi.

ti 3.10.2017 klo 18-20.30 teemalla "Pitäjäraati alueen kehittäjänä"
ti 24.10.2017 klo 18-20.30 teemalla "Hyvät toimintamallit ja tiedotus"
ti 14.11.2017 klo 18-20.30 teemalla "Osallistaminen ja vaikuttamisen kanavat"


Koulutukseen voi ilmoittautua internetissä opistopalvelut.fi/kuopio tai puhelimitse Kuopion kansalaisopiston asiakaspalveluun p. 017 184 711.

Koulutus toteutetaan Kuopion kaupungin kanssa yhteistyönä. Tavataan verkossa!

Lisätietoja
Opintoneuvonta ja suunnittelu: Sari Summanen puh. 044 7482 350, sari.summanen(at)kuopio.fi

17.8.2017

Virtaa ja ideoita liikunnanopetukseen Erasmus+ -vaihdosta

Toimin Kuopion kansalaisopistossa vastaavana liikunnanopettajana ja minulle tarjoutui mahdollisuus päästä opettajavaihdon kautta koulutukseen ulkomaille Erasmus+ -hankkeen kautta. Koulutuskohteeksi valikoitui suomalaisten liikunnanopettajien suosittelema Sportforum Mals, joka järjestettiin 22.–28.7.2017 Pohjois-Italiassa jo kuudetta kertaa.
Kuva: Sari Saarelainen

Sportforum kokosi tällä kertaa 285 innokasta liikunnanopettajaa 20 maasta, jopa Taiwan oli edustettuna 20 osallistujalla. Myös kurssin opettajakattaus oli vaikuttava: yli 50 opettajaa perehdytti osallistujia liikunnanopetuksen saloihin tarjonnan vaihdellessa perinteisistä liikuntamuodoista uusiin virtauksiin.
Kuva: Sportforum järjestelytoimikunta
Kuva: Sari Saarelainen
Päällimmäisenä koulutuksesta jäi laadukkaiden koulutussisältöjen lisäksi mieleen energinen ja avoin ilmapiiri koko porukan kesken. Ensikertalaisenkin oli helppo sujahtaa ryhmään mukaan. Järjestäjien ansioksi on laskettava laadukkaiden koulutussisältöjen ja liikuntapaikkojen lisäksi myös monipuolinen iltaohjelma, joka tarjosi ruoan lisäksi musiikkielämyksiä mm. paikallisten kuorojen ja Big Bandin voimin.
Kuva: Sportforum järjestelytoimikunta
Kuva: Sportforum järjestelytoimikunta
Kuva: Sari Saarelainen
Sportforum järjestetään Italiassa taas kahden vuoden päästä, voin hyvillä mielin suositella kollegoille. Lisäksi liikunnanopettajien kannattaa huomioida kotimaassa Vierumäellä Suomen urheiluopistossa kesällä 2018 jo 12. kertaa järjestettävä International Seminar for Physical Education Teachers.

Liikunnan iloa syksyyn!

Sari Saarelainen

Etelä-Tirolin Sportforum Malsista videokooste (saksaksi)

Video © Rai Sender Bozen

7.8.2017

Tunne tulevaisuus

100-vuotiaan opiston katse kääntyy tulevaan. Tulevaisuuden kunnat tarvitsevat aktiivisia kuntalaisia ja tässä kansalaisopistot voivat ottaa tärkeän roolin olipa kysymyksessä sitten pieni tai suuri kunta.

Kansalaisopiston merkitys tulevaisuuden sivistyskunnan peruspalveluna tulee olemaan tärkeä niin kauan kuin kuntien perustehtävänä säilyy kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen.

Tulevana lukuvuonna haluamme oppilaitoksena tuoda esille erityisesti kestävän kehityksen näkökulmia, sehän on jo lain mukaankin yksi perustehtävistämme. Kansalaisopistojen vahvuuksia ja mahdollisuuksia kestävän kehityksen edistämisessä ovat monipuoliset ja joustavat oppimisen tavat, joissa korostuvat muun muassa oppijoiden omat kokemukset ja kiinnostuksen kohteet, toiminnallisuus, erilaisten oppimisympäristöjen hyödyntäminen ja vuorovaikutteinen oppiminen.

Kuopion kansalaisopisto pyrkii omalla toiminnallaan turvaamaan nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet, jota kestävä kehitys laajemmin ymmärrettynä tarkoittaa. Nykyihmisen elämää leimaa nopeatempoisuus ja jatkuva muutos, joka näkyy niin vapaa-ajalla kuin työelämässä. Ihmisen onnellisuus syntyy kuitenkin aivan jostain muusta kuin kiireestä tai materian haalimisesta. Toimintamme kautta haluamme tarjota ihmisille mahdollisuuksia oppia tuntemaan itsensä paremmin, jolloin ymmärrämme myös toisiamme paremmin. Hyvään elämään kuuluu mielestäni ilo ja onnellisuus. Myös itsensä toteuttaminen on monille ihmisille elämänlaatua määrittävä tekijä, tapahtuipa se sitten työssä tai vapaa-ajalla.

Kuinka tämä teema tulee näkymään opistossamme tulevana lukuvuonna? Mistä se ilo ja onnellisuus voisi löytyä? Valinnat ja tarpeet ovat tietysti yksilöllisiä, siksipä opinto-ohjelmamme on pyrittykin pitämään edelleen mahdollisimman monipuolisena. Ohjelmastamme löytyy tulevana lukuvuonna hiukan aikaisempaa enemmän historiaa ja filosofiaa 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Jatkamme luentosarjaamme Suomalaisuutta etsimässä ja pohdimme uskonnonfilosofian peruskysymyksiä, myös osallistuvia kuntalaisia koulutetaan useammalla paikkakunnalla. Luontoa kunnioittaen opetusta toteutetaan entistä enemmän myös ulkosalla mm. retkeillen ja maalaten, villiruokaa kokkaillen ja rohkeimmat pääsevät kokeilemaan vaikkapa farmi-fitnessiä! Ohjelmasta löytyy edelleen tarjontaa kaikille ikäryhmille: kursseja on synnytysvalmennuksesta eläkevalmennukseen! Omaan itseensä voi tutustua kaikilla kursseilla, mutta erityisesti vaikkapa Minä 2.0 valmennuksessa.

Uskon, että kestävään kehitykseen kuuluvan yhteiskunnan eheyden kannalta on tärkeää oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Siihen haluamme antaa teille kaikille mahdollisuuden kanssamme näillä kursseilla ja lukuisilla tapahtumillamme koko lukuvuoden aikana. Hyvän mielen saavuttaminen ei niinkään ole kiinni muista ihmisistä tai ympäristöstä, vaan meistä itsestämme.

Tee sitä, mikä tuo Sinulle iloa!

Tulevaisuudesta ei koskaan tiedä, mutta edesmenneen kunnioitettavan presidenttimme Mauno Koiviston sanoin:

Ellemme varmuudella tiedä,
kuinka tulee käymään,
olettakaamme, että kaikki käy hyvin.

Oikein mukavaa oppimisen ja kokemisen vuotta, otetaan ilo irti oppimisesta, yhdessä!

Kirsti Turunen
Kuopion kansalaisopiston rehtori

Lupa innostua -blogi: Haastetta aivoille arabian kieltä opiskellen

Sari Pohjolaisen kokemuksia arabian kielen opiskelusta löytyy nyt Lupa innostua -blogin kirjoituksesta Haastetta aivoille arabian kieltä opiskellen.


Mitä kieltä sinä haluaisit seuraavaksi oppia?