5.3.2019

Digitaitopajat ovat startanneet!


Kuopion kaupungin työllisyyspalvelujen koordinoiman Taitopajat 2020 -kehityshankkeen (ESR) tavoitteena on luoda uudenlaista työllistymiseen tarvittavia taitoja vahvistavaa taitopajatoimintaa.  Hankkeen osatavoitteena on kehittää asiakaslähtöiset ja vaikuttavat toimintamallit.

Kuopion kansalaisopisto vastaa Digitaitopajojen suunnittelusta ja toteutuksesta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa työelämässä tarvittavia digitaalisia taitoja. Digitaitopajaan osallistujalla on mahdollisuus kehittää aiemmin oppimaansa vastaamaan tämän päivän digitaalisen toimintakulttuurin vaatimuksia ja työskentelytapoja työelämässä.

Hankkeen muita taitopajoja ovat yrittäjyystaitopajat (toteutusvastuu Kuopion kaupungin työllisyyspalveluilla), työtaitopajat (Servica Oy ja Niiralankulma Oy) ja kielitaitopajat (Tukeva–työvalmennussäätiö sr.).

Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät tai rinnasteisesti pitkäaikaistyöttömät muodostavat. Ilmoittaudu mukaan! Ota yhteyttä omaan työllisyyspalvelun työntekijääsi tai ilmoittaudu puhelimitse Taitopajat 2020 –kehityshanke p. 044 718 3979.

Yhteistyökumppanit: Hankkeen osatoteuttajia ja rahoittajia ovat Kuopion kaupunki, Servica Oy, Niiralankulma Oy ja Tukeva -työvalmennussäätiö sr. Hanketta hallinnoi Kuopion kaupungin työllisyyspalvelu.

Rahoittaja: Etelä-Savon ELY-keskuksen osarahoittama Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hanke.

Koko hankkeen yhteyshenkilö:
Hankekoordinaattori Jari Parkkonen
Puh. 044 718 3979, jari.parkkonen@kuopio.fi
Kuopion kaupunki, Työllisyyspalvelu