20.12.2017

Laulun lähteillä – harmonista laulua oppimassa Lourdesissa

Tunnelmat risteilivät jännityksestä riemuun, kun astelin kohti helmikuisen auringon paisteessa hohtavaa jettiä. Häivähtipä siinä pieni haikeuskin ajatellessani, että olisipas toisaalta kiva lähteä hiihtämään kimaltaville hangille, mutta tunne kaikkosi pian hevosvoimien kiskaistessa matkustajat siniselle pilvettömälle taivaalle.

Kaikki sai alkunsa vuonna 2008, kun Kuopiossa järjestettiin Kide-festivaalin yhteydessä Hilkka-Liisa Vuoren pitämä Hiljaisen rukouslaulun kurssi. Minä olin elänyt elämääni siihen asti tasavireisessä maailmassa, tietämättä luonnollisen harmonian ihanuudesta. Tuona kirkkaana tammikuun päivänä minulle avautui musiikillinen maailma, josta halusin palavasti oppia lisää. Halu oppia lisää tästä ihanasta äänien maailmasta johti minut professori Reznikoffin kursseille oppimaan lisää harmonisesta laulusta. Saman tien syventävänä jatkona oli tämä Erasmus+ -opintomatka.
Matkani päämääränä keväällä 2017 oli Ranskan lounaisosassa, Pyreneiden vuoriston juurella sijaitseva Lourdes, kaupunki, jonka historiaan liittyy eräs kristillinen pyhimystarina. Elipä Lourdesissa 1800-luvun puolenvälin tienoilla muuan Bernadotte-niminen tyttö, jolle itse Neitsyt Maria ilmestyi. Neitsyt Maria ilmoitti Bernadottelle paikan, johon oli puhkeava parantava lähde ja jossa Neitsyt Maria kehotti ihmisiä kylpemään. Aikalaiset eivät uskoneet lähteen olemassa oloa ja Bernadottea pidettiin aluksi hulluna. Myöhemmin osoittautui kuitenkin, että Bernadotte oli oikeassa. Kyseiselle paikalle rakennettiin kirkko ja parantava vesi virtaa lähteestä edelleen. Tuon lähteen suulla kävimme laulamassa useamman kerran kurssin aikana. Kurssin aiheena oli paikkaan sopivasti äänen resonanssi kehossa ja ääniterapia.

Aiheesta kiinnostuneita kurssilaisia oli saapunut parikymmentä useammasta Euroopan maasta. Lauloimme käytännössä aamusta iltaan välillä kuunnellen professori Reznikoffin mielenkiintoisia luentoja aiheesta. Majoituimme edelleen toimivassa luostarissa nimeltään Centre Spirituel de l’Assomption Lourdes. Retkiä teimme vuoristoon, jossa lauloimme romaaniselta ajalta peräisin olevassa katedraalissa ymmärtääksemme paremmin tilan merkityksen äänen resonanssin kannalta. Vierailimme myös luonnonkauniissa kylässä nimeltään Bartrès, jossa Bernadotte oli aikanaan viettänyt myös aikaa. Sen lisäksi konsertoimme pienellä yhtyeellä Sacre Coerin kirkossa.
Professori Reznikoffin opetuksen ytimessä ovat luonnonpuhtaat intervallit ja niiden synnyttämien yläsävelten tiedostaminen ja muodostaminen. Professorin tunneilla lauletaan lähes aina hyvin hiljaa niin kehoresonanssi kuin tilan resonanssi tiedostaen. Tietyt yläsävelharjoitukset kuitenkin lauletaan todella lujaa. Ohjelmiston keskiössä ovat antiikin kristilliset laulut, jotka ovat peräisin pääasiassa keskiajalta. Reznikoffin mukaansa puhdas, pyhä musiikki voi parantaa ihmistä syvällä tasolla.
Matka oli unohtumaton elämys ja kaikki sujui matkalla hyvin. Heikohko ranskankielen taitonikaan ei haitannut kansainvälistä kommunikaatiota, vaan päinvastoin kielitaitoni koheni kaiken kulttuurisen oppimisen lisäksi: poskisuudelmat sujuivat viikon lopulla jo paljon mallikkaammin ja muutaman ranskankielisen sanan lausuin jo varsin mallikkaasti. Voin suositella vastaavanlaista matkaa ihan kaikille kiinnostuneille! Kurssin järjestäjänä toimi Ecole de Louange.
Lisää harmonisesta laulusta voit lukea www.harmoninenlaulu.orgTeksti ja kuvat: musiikkipedagogi Tiina Taskinen-Viinikainen

18.12.2017

Ukulelelähettiläät hyvää mieltä jakamassa

Kuopion kansalaisopistolla on alkanut vuonna 2017 puolitoistavuotinen Seniorit voimavaraksi -hanke. Sen yhtenä tavoitteena on aktivoida ja osallistaa kuntalaisia toimimaan oman ja toistensa hyvinvoinnin edistäjinä. Hankkeen puitteissa suunnitellaan ja kokeillaan uusia kursseja ja toimintamuotoja yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, joita ovat mm. Pieksämäen seutuopisto, Kuopion kaupungin hyvinvoinnin edistämisen palvelualueen ja vanhuspalveluiden toimijat, vanhusneuvosto, SPR, Senioreiden ATK-yhdistys Savonetti ry, Kuopion seudun omaishoitajat ja läheiset ry, Kuopion lyseon lukio ja Pohjois-Savon muisti ry.

Yksi uusista syksyllä 2017 alkaneista kursseista on yhdessä Pohjois-Savon Muisti ry:n kanssa toteutettu Ukulelelähettiläät -ryhmä, joka saa ja antaa hyvää mieltä kanssaihmisille musiikin merkeissä. Ryhmä on myös hyväksytty osaksi Suomi 100 ohjelmakokonaisuutta. Ukulelelähettiläät harjoittelevat ohjelmistoaan ja jalkautuvat sen jälkeen ympäri Kuopion aluetta pitämään sekä avoimia harjoituksia että konsertteja. Syksyn aikana avoimia harjoituksia on pidetty mm. Kuopion klubitalolla ja Pohjois-Savon Muistin muistikahvilassa ja syyslukukauden päätteeksi ryhmä konsertoi KYSillä. Harjoitukset ja esiintymiset jatkuvat myös kevätlukukaudella.
Moni ukulelelähettiläistä lähti mukaan toimintaan uteliaisuudesta ja halusta musisoida ryhmässä. Ajatus siitä, että musiikkia voi viedä mukana ja jakaa siten iloa muille, innosti monia. Osalla opiskelijoista ei ollut juurikaan kokemusta soittamisesta ennen ryhmään tuloa, kun taas osa oli soitellut ukuleleä jo jonkin aikaa. He kaikki pitävät yhteissoiton harjoittelua tärkeänä. Vaikka ukulelen soittoa on helppo oppia itsekseenkin, yhdessä soittaminen täydentää harjoittelua ja on luontainen jatko yksin soittamiselle. ”Soitto kuulostaa paremmalta porukassa”, ukulelelähettiläs Martti Rissanen toteaa. Hänen mielestään edistyneempien osaamista on myös kiva seurata.

Kurssilaisten mielestä ryhmässä soittaminen on ollut erittäin mukavaa ja innostavaa. Ryhmän ilmapiiri on iloinen ja rento eikä virheiden tekeminen pelota. Vaikka soittajat ovat eritasoisia, he täydentävät hyvin toisiaan. Jokaisella on mahdollisuus osallistua omalla tasollaan, soittamalla sitä mitä osaa. Vaikka esiintyminen joitakin kurssilaisia hieman jännittää, ryhmän tuella siitäkin selviää. Ryhmän opettaja Juuso Happonen iloitsee siitä, että opiskelijoiden edistyminen näkyy selvästi. Moni aloitti syksyllä aivan alkeista ja nyt he ovat jo oppineet paljon.  Myös Martti Rissanen kertoo, että on mukava oppia uutta. ”On hienoa huomata kuinka taidot kehittyvät”, hän sanoo.
Ukulelelähettiläät huolehtivat sekä omasta että toisten hyvinvoinnista. He jakavat hyvää mieltä kuulijoilleen, mutta ryhmässä soittaminen on antanut paljon myös heille itselleen. Soittaminen antaa vastapainoa työlle ja tekee hyvää aivoille. Maria Saarelalle se on tuonut muistoja ja tunnelmia menneisyydestä, omasta aiemmasta soittoharrastuksesta, jonka tunnelmiin on kiva palata. Marian mukana ryhmään on liittynyt kaksi maahan muuttanutta nuorta Tarinaharjusta ja hän korostaakin sitä, kuinka tärkeää on pitää huolta siitä, että kaikki pääsevät osallistumaan. Ukulelelähettiläissä tämä on mahdollista!


Teksti: Marjo Markkanen
Kuvat: Vicente Serra

7.12.2017

100 vuotta vapaata sivistystyötä itsenäisessä Suomessa

Sivistys voidaan määritellä monella tavalla. Se voi olla korkeaa koulutusta, laajaa yleissivistystä, innostusta oppimiseen, hyvinvointia ja tasapainoista elämää tai vaikka hyvää käytöstä. Jokainen meistä voi määritellä sivistyksen itselleen omalla tavallaan. Oma käsitykseni sivistyksen merkityksestä alkoi muodostua jo lapsuudessani täällä Nilsiässä. Äitini kasvoi vaatimattomissa oloissa, eikä hänellä ollut mahdollisuutta koulutukseen. Silti juuri hän oli ihminen, joka kannusti lapsiaan ja lapsenlapsiaan opiskelemaan. Omien opiskelujeni myötä olen oppinut että kaikkein tärkeintä on kuitenkin sydämen sivistys. Minulle se tarkoittaa esimerkiksi uteliasta elämänasennetta uuden oppimiseen ja tapaa, miten suhtaudun ympäröivään maailmaan ja omaan elämääni. Myös se, miten hyödynnän omia voimavarojani hyvinvointini ja yhteisen hyvän edistämiseksi kuuluu mielestäni sivistykseen.

Kuopion kansalaisopistoissa oppimiseen ja itsensä sivistämiseen on jokaisella mahdollisuus. Oppiminen on ennen kaikkea oikeus eikä se kuulu vain nuoruuden kouluvuosiin tai työelämän tarpeisiin. Koulutuksen saavutettavuus ja koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen ovat kuuluneet kansalaisopistojen toimintaan alusta saakka.

Kuopiossa kansalaisopistotoimintaa on ollut 100 vuotta ja Nilsiässäkin jo 50 vuotta. Kuopion kansalaisopisto perustettiin aikana, jolloin työ oli raskasta ja päivät pitkiä. Vaikka työelämä on muuttunut ja olot parantuneet, niin sama teema työn kuormittavuudesta on yhä esillä. Ihminen tarvitsee edelleen hektisen työn vastapainoksi aikaa ja mahdollisuuksia virkistäytymiselle ja palautumiselle. Opistotoiminta voi monelle olla se kaivattu oma tila, jossa pääsee tekemään itselle mieluisia asioita ilman kiirettä ja stressiä. Tänä päivänä kansalaisopistotoiminta nähdään yhä enemmän ennaltaehkäisevänä työnä. Ensimmäisen vuoden 213 opiskelijasta on sadassa vuodessa kasvanut yli 25 000 aktiivisen kurssilaisen joukko, joka omaehtoisesti tulee kehittämään tietojaan ja taitojaan vapaa-ajallaan.

Itä-Suomen yliopistossa on tutkittu, että suuri osa kansalaisopistossa opiskelevista kokee henkisen hyvinvoinnin lisääntyneen opintojen myötä. Suomi nousuun sivistystyöllä -esitutkimuksen tulokset kertovat kuinka kansalaisopistoon sijoitettu euro tuottaa opiskelijoille ja yhteiskunnalle vähintään kolminkertaisen hyödyn. Hyöty muodostuu säästöjen ja tuottavuuden yhteissummasta: kun opiskelijan hyvinvointi opiskelun myötä lisääntyy, muun muassa yhteiskunnan sosiaali- ja terveysmenot vähenevät samaan aikaan kun yksilön työelämätaidot sekä motivaatio itsensä kehittämiseen ja itsestään huolehtimiseen kasvavat.

Koko itsenäisen Suomen ajan ovat kansalaisopistot eri puolella Suomea pyrkineet omalta osaltaan huolehtimaan ihmisten hyvinvoinnista, siitä sydämen sivistyksestäkin. Tätä työtä on ilo tehdä kansakuntamme hyväksi myös tulevaisuudessa.

Hyvinvointia ja sydämen sivistystä meidän kaikkien Jouluun!


Teksti: Kirsti Turunen, Kuopion kansalaisopiston rehtori
Artikkeli on julkaistu Nilsiän Joulu -lehdessä 24.11.2017.

4.12.2017

Rautavaaran puu- ja metallityöt

Piirillä on pitkät perinteet. Nimi ja tarkoitus ovat muuttuneet; huonekalujen entisöinnistä puutöihin ja nykyisin puu- ja metallityöt. Kurssin kokoontumisaika on saatu kolmesta neljään tuntiin illassa ihan käytännön ja matkojen takia. Nykyinen neljä tuntia illassa on hyvä, ehtii alussa vaikka liimata ja lopuksi vielä työstää aihiota.

Kurssilaiset ovat todella motivoituneet ja taitavia käsistään. Yritin kahvittelua tarjota illan aikana, mutta se vie vaan kuulema hyvää työaikaa ja näin emme nauti kahvia. Sosiaalisuus kurssilaisten kesken on avointa ja autetaan jokainen jokaista.

Mitä olemme saaneet aikaan? Etupäässä työt ovat jokaisen omia tarpeita vastaavia. Muutama vuosi sitten oli halu tehdä leipäkorvoja. Kesän aikana hankin ja sahautin kelolautaa ja siitä sitten askartelemaan.


Tämä korvo kuvattu viime viikolla täydessä työssä. Korvoja, myös koristeeksi, valmistui kymmenkunta.                 

Kurssilaisista osa osallistunut puukontekokursseille ja jatkanut innostusta puutöillä. Tämän damascus-puukon  terä on 19-kerroksinen.

Kaasuahjo on nopea raudan kuumentaja. Damascus-terän taonnassa välttämätön. Tässä raudasta taipui metallisen vetoaisan vetosilmukka.

Aikaa ja vaivaa vaativia
Koristepihakaivo ja postilaatikkoteline (kuvassa Sauli Ryynänen)
Jokakodin tarve-esineitä
Leikkuulaudat (pintakäsittely puuttuu), kenkäteline ja tarvikearkku
Huonekalujen entisöintiä

Kiikkutuoli ja nojatuoli
Vuosien aikana on valmistunut hyvinkin monenlaisia esineitä ja niissä toteutetut työtavat ovat moninaisia: ahjotaonta, metallisorvaus ja nojatuolien verhous. Tämä kuvakavalkadi kertoo läpileikkauksen toiminnastamme.

Uudet opiskelijat ovat tervetulleita kurssillemme nikkaroimaan. 


Teksti ja kuvat: Pekka Julkunen

1.12.2017

Kielten opiskelua verkossa

Kielten opiskelu vaatii kärsivällisyyttä ja aikaa, mutta entäpä jos aikaa ei millään tahdo löytyä?


Yhä useammalla on vaikeuksia sitoutua säännöllisesti joka viikko kokoontuvalle kielikurssille tai välimatka kurssipaikalle on pitkä tai muuten hankala. Jotkut viettävät myös osan talvesta ulkomailla, jolloin normaalille kurssille osallistuminen ei onnistu. Ratkaisuna ongelmaan ovat kokonaan verkko-opintoina toteutettavat kielten verkkokurssit. Verkkokurssit eivät ole sidottuja aikaan eivätkä paikkaan ja ne mahdollistavat opiskelun silloin kuin se itselle parhaiten sopii. Opiskella voi kotona tai vaikkapa mökillä eikä matkojenkaan ajaksi tarvitse keskeyttää kielen opiskelua, koska materiaali seuraa mukana minne päin maailmaa tahansa.

Verkkokurssille osallistuminen voi myös antaa uudenlaisen näkökulman oppimiseen. Jokaisella on mielikuva luokkaopetuksesta, mutta millainen uusi näkökulma voi avautua oppimiseen, kun siinä hyödynnetäänkin tietotekniikkaa? Verkkokurssilla kehittyvät myös ATK-taidot ja opiskelija oppii hakemaan tietoa internetistä. Kurssin aikana hän saattaa törmätä tietoa hakiessaan myös oppimissivustoihin, joita voi hyödyntää myöhemmissä opinnoissaan ja itseopiskelussa. Lisäksi verkkokurssille osallistumisesta voi olla hyötyä silloin, jos aikaisemmista opinnoista on kulunut jo pitkä aika. Oman kielitaitotason määritteleminen saattaa olla hankalaa ja siksi voi olla vaikeaa löytää itselle sopivaa kielikurssia. Verkkokurssin avulla voi saada vinkkiä siitä, mikä normaalina luokkaopetuksena toteutettava kielikurssi olisi sopivin jatkoa ajatellen.

Kuopion kansalaisopistossa voi opiskella keväällä 2018 verkkokursseilla englannin, ruotsin, espanjan ja ranskan kieliä. Basic English Grammar and Listening Skills -kurssilla harjoitellaan englannin kieliopin perusrakenteiden hallintaa ja tehdään lyhyitä kuuntelutehtäviä. Brush Up Your English Speaking and Listening Skills -kurssilla harjoitellaan arkipäivään ja matkailuun liittyviä keskustelutilanteita sekä tehdään niihin liittyviä kuunteluharjoituksia. Kurssien lähtötaso on A2, joten ne edellyttävät kielen perusteiden hallintaa.

Ruotsin kertaus verkossa –kurssilla kerrataan ja palautellaan mieliin ruotsin sanastoa ja rakenteita erilaisten harjoitusten avulla joko yleisluontoiseen sanastoon tai erityisesti matkailuun liittyen. Myös tällä kurssilla lähtötaso on A2 eli se vaatii ruotsin perusteiden osaamista.

Espanjan ja ranskan verkkokursseilla voi kerrata aikaisemmin opittua tai opiskelun voi aloittaa myös täysin alusta. Kursseilla tehtävän alkukartoituksen jälkeen opettaja ehdottaa opiskelijalle sopivinta linjaa. Matkailulinjalla harjoitellaan matkailijalle tarpeellisia ilmaisuja ja tutustutaan espanjalaiseen/ranskalaiseen kulttuuriin, kun taas kertauslinjalla kerrataan kielen keskeisiä rakenteita ja matkailutilanteita. Kurssilla on mukana myös netistä löytyvää videomateriaalia. Kurssit hyödyntävät metodina yksilöllisen oppimisen mallia, jossa kukin opiskelija voi opiskella oman tasonsa mukaan, sillä palautettavat harjoitustehtävät ovat avoimia. Kurssin aikana opiskelija saa myös vinkkejä ympärivuotiseen kielenoppimiseen, koska espanjan ja ranskan kursseilla käytetty materiaali on saatavilla myös kurssin jälkeen. Myös jatkomahdollisuus on tarjolla halukkaille, sillä opettaja lähettää sähköpostilla kullekin jatko-opiskelijalle omat viikkotehtävät.

Verkkokursseille osallistuminen on helppoa, sillä opiskelija tarvitsee vain internet-yhteyden, selaimen ja tietokoneen tai tabletin peruskäyttötaidot. Käyttäjätunnus ja salasana oppimisympäristöön lähetetään sähköpostilla ennen kurssin alkua. Opiskelija käyttää opettajan kokoamaa materiaalia omaan tahtiin ja saa viikoittain harjoituksia sekä henkilökohtaista palautetta opettajalta. Usein kursseilla on myös keskustelualue, jolla voi kysyä neuvoa tehtävistä tai keskustella muiden kurssin opiskelijoiden kanssa.

Kiinnostuitko?

Tutustu kursseihin netissä https://opistopalvelut.fi/kuopio
tai kysy lisää: Marjo Markkanen, marjo.markkanen@kuopio.fi tai puh. 044 718 4745.

Teksti: Marjo Markkanen ja Tuomas Salomaa
Kuvat: Tuomas Salomaa ja Satu Reinikainen