9.5.2017

Uudet ja vanhat suomalaiset -keskustelutilaisuus 27.4.2017

Kuopion kansalaisopiston Suomalaisuutta etsimässä –keskustelusarjan toinen osa Uudet ja vanhat suomalaiset järjestettiin Puistokartanossa. Alustajina ja keskustelijoina olivat ravintoloitsija Paco Nucci, musiikinopettaja Ruta Sokolnikiene sekä toimittaja Seppo Kononen.


Tilaisuutta oli pohjustettu mm. seuraavilla kysymyksillä: Miten maahanmuuttajat kokevat ja omaksuvat suomalaisuuden? Mitä uutta he tuovat suomalaisuuteen? Muuttuuko suomalaisuus ja miten? Tällainen aihe on laaja ja monitahoinen ja näkökulmat vaihtelevat henkilöstä riippuen. Mielenkiintoisten alustusten ansiosta illan aikana saatiin kuulla monipuolinen ja rakentava keskustelu, johon myös yleisö osallistui aktiivisesti. Seuraavassa on lyhyt kooste keskustelun teemoista ja sisällöistä.

ARVOT
Maahanmuuttajakeskusteluissa mainitaan usein yhteiskunnan arvot. Mitkä ovat suomalaiset arvot? Kuka ne määrittelee?

Ns. perinteiset suomalaiset arvot (koti-uskonto-isänmaa) pohjautuvat Topeliuksen Maamme -kirjassa muotoilemiin ajatuksiin, jotka 1900-luvun alussa levisivät koko kansakunnan tietoisuuteen. Sodanjälkeiset suuret ikäluokat ovat viimeiset, jotka ovat kasvaneet näihin perinteisiin arvoihin.

Snellman ja muut keskeiset suomalaiset vaikuttajat hakivat oppinsa Euroopasta. Voidaan siis sanoa, että suomalaiset arvot ovat myös yhtä kuin eurooppalaiset arvot.

Lisäksi on olemassa kaikille ihmisille yhteiset arvot, esim. perhe, onnellisuuden tavoittelu, henkisyys.

SUOMALAISUUS
Jokainen muokkaa suomalaisuutta omalla tavallaan.

Luonto on lähellä suomalaisia.

Suomalaisuus voi jalostua vieraassa ympäristössä: Amerikkaan ja Australiaan muuttaneet suomalaiset ovat välittömiä ja heiltä puuttuu alemmuudentuntoinen tai kyräilevä asenne. Suomalainen kulttuuri ei ole erillään eurooppalaisesta kulttuurista. Kaikki ns. kultakauden taiteilijat saivat vaikutteita Euroopasta.
Suomeen ja suomalaisuuteen liittyy olennaisesti suomen kieli. Pacon viesti maahanmuuttajille (1): Kieli on tärkein työväline. Ilman kieltä me emme ole mitään.
Suomalaisuus pitää etsiä läheltä. Puheenvuoroissa innostuttiin kehumaan Kuopiota asuinpaikkana.
”Minulle suomalaisuus on Kuopio”. Paluumuuttaja pääkaupunkiseudulta totesi: ”Kuopio on ihana paikka. Täällä on runsaasti kulttuuria ja muuta tarjontaa.”

MAAHANMUUTTAJAT
Suomi tarvitsee maahanmuuttajia ja työntekijöitä. Paikallisella tasolla pitää tehdä enemmän, että saadaan lisää sijoittajia ja työpaikkoja.
Maahanmuuttajat pitää nähdä kokonaisuutena – heidän joukossaan on runsaasti monen alan osaajia.
Maahanmuuttajien työllistymisestä. Pacon viesti maahanmuuttajille (2): Pitää tehdä sitä, mitä voi tehdä. Aina ei ole mahdollista tehdä sitä, mitä haluaa tehdä. Pitää pystyä soveltamaan omia taitoja.

Maahanmuuttajat ovat myös aktivoineet kantasuomalaisia positiivisella tavalla, esimerkkinä ystäväperhetoiminta.

Kaikille maahanmuuttajille tulisi antaa samat mahdollisuudet.

Teksti: Eero Laitinen

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti